1. المیرا درخشان , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , ردیابی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی Xanthomonas arboricola pv. pruni باغات هسته دار خراسان رضوی , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
 2. معصومه سروش نیا , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , ماهرخ فلاحتی رستگار , بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های Xanthomonas گردو در استان خراسان رضوی , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 3. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
 4. میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
 5. مریم رمضانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
 6. المیرا درخشان , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , از باغات هسته دار استان خراسان رضوی دارای علائم Xanthomonas جداسازی باکتری , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
 7. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 8. سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , ماهرخ فلاحتی رستگار , ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 9. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی , کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 10. محمد رفاهی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
 11. ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری , شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
 12. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , وحید جهانبخش مشهدی , ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
 13. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 14. سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , پژمان خدایگان , بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 15. رقیه حاتمی‌گیگلو , پژمان خدایگان , ساره بقائی راوری , شناسایی عامل بیماری ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم سیب‌زمینی و ارزیابی شدت بیماری در استان اردبیل , همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 16. غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری , کبری مسلم خانی , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
 17. غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری , مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 18. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 19. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 20. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 21. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 22. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 23. ساره بقائی راوری , پابلو رودریگز پالنزوئلا , ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
 24. لیلا دهاقین , مسعود شمس بخش , ساره بقائی راوری , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 25. ساره بقائی راوری , شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 26. ساره بقائی راوری , پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم , سومین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
 27. ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان , فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۴
 28. ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان , مسعود شمس بخش , ناصر صفائی , استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور , ششمین همایش ملی بیوتکنولوزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 29. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی اسکندری , کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی , هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۱
 30. بهروز جعفرپور , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , مجتبی اسکندری , فرهاد شکوهی فر , مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی , هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۱